Direct uw zorgverzekering
online vergelijken.

Alle premies en dekkingen in een overzicht

Goedkoper dan via zorgverzekeraar zelf

14 dagen bedenktijd

Vergelijk simpel en snel

Direct online aanvragen

Scherpe premies

VERGELIJK

MEER WETEN

Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich nauwelijks
veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee
van het bedrijf is immers van u afhankelijk! Natuurlijk kunt u
het risico van arbeidsongeschiktheid negeren en de kleine
hoekjes zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Arbeidsongeschiktheid

Verzuim

Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme
last betekenen voor u als ondernemer. Volgens de huidige
wetgeving bent u verplicht tot het doorbetalen van het salaris
van uw medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien bent u
verantwoordelijk voor hun re-integratie.

MEER WETEN

MEER WETEN

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering). De WIA is een ingewikkelde wet,
met veel verschillende regelingen.

WIA / WGA

Zorg

Als ondernemer kunt u één ding er niet bij hebben: ziekte.
Toch worden de meeste mensen weleens geveld door griep,
een blessure of een ontsteking. De huisarts of een specialist
moet bezocht worden en misschien volgt er een kostbare
behandeling. Een ziektekostenverzekering
is dan ook noodzakelijk.

MEER WETEN

Risico Analyse bij Proactief

Ondernemersrisico’s
Ondernemen, dat is uw vak. Het omgaan met risico’s is een integraal onderdeel van het ondernemen. Zoals u bij strategische beslissingen kosten, opbrengsten en bedreigingen afweegt, zo gebeurt dat ook bij een doordacht risicobeleid.

Een doordacht risicobeleid betekent dat u probeert risico’s op schade of aansprakelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast neemt u preventieve maatregelen, waarvan de kosten opwegen tegen de te voorkomen (materiële en immateriële) schade. Verder legt u een ‘stroppenpot’ aan, omdat u sommige schades beter zelf kunt dragen. Andere risico’s zijn te groot om zelf te dragen en die verzekert u.

Risicobeheer, dat is ons vak. Risico’s herkennen, in kaart brengen en doelgerichte (verzekerings) oplossingen leveren. Een advies op maat voor een zorgvuldig en kostenefficiënt risicobeleid, waarin plaats is voor preventie, eigen risico en verzekeren. We gaan graag met u om tafel zitten voor een gedegen risicoanalyse die is afgestemd op uw onderneming.

Wilt u meer weten over risicobeheer? Neem dan gerust contact op voor een afspraak.

Tip: Verzekeraars zien net als u het nut in van een goed risicobeleid. In veel gevallen krijgt u korting op de premie als u aantoonbaar een deskundige risicoanalyse heeft laten opstellen.

Advies: Een risicoanalyse geeft een beeld van de situatie in uw onderneming op dat moment. Als u ook na verloop van tijd goed inzicht wilt hebben in actuele risico’s, is het verstandig om regelmatig een nieuwe risicoanalyse te (laten) maken.

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.