WIA / WGA

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering). De WIA is een ingewikkelde wet,
met veel verschillende regelingen.

WGA Gat verzekering bij Proactief

Wat is een WGA Gat verzekering?
Is uw medewerker tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt? En verdient hij minder dan 50 procent van wat hij zou kunnen verdienen? Dan krijgt hij een Vervolguitkering WGA. Het kan zijn dat medewerkers met hun inkomen dan terugvallen tot bijstandsniveau. Dat betekent dus een fors verlies van inkomen. De Collectieve WGA Gat Verzekering verzekert dit risico en vult de WGA Vervolguitkering aan.

Wat zijn de voordelen?

 • Een prima aanvulling op de uitkering van uw medewerkers als zij in de WIA terechtkomen (zonder dat dit de prikkel om te werken wegneemt).
 • Hulp bij re-integratie. Re-integratie is de begeleiding bij de terugkeer naar werk. De verzekeraar heeft een uitgebreid netwerk van specialisten. Zij begeleiden uw zieke medewerker, zodat hij zich snel weer herstelt. Ook geven ze advies en helpen bij het vinden van ander werk (bij de eigen werkgever of een andere werkgever). Denk bijvoorbeeld aan scholing en sollicitatietrainingen.
 • Nieuwe medewerkers worden meeverzekerd zonder dat er medisch onderzoek nodig is. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de verzekering ingaat worden niet meteen meeverzekerd.
 • De premie die de verzekeraar rekent wordt een jaar van tevoren aangekondigd. U weet dus altijd vooraf hoeveel procent u eventueel op het loon van uw medewerkers moet inhouden.

Wat is gedekt?
Als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na ingang van de verzekering voorziet de Collectieve WGA Gat Verzekering in een aanvulling op de wettelijke vervolguitkering tot 70% van het (gemaximeerde) inkomen maal het uitkeringspercentage van de arbeidsongeschiktheidsklasse.

Voorbeeld
Jan de Vries (39) verdient € 30.000. Plotseling worst hij 50% arbeidsongeschikt. Hij kan niet meer bij zijn oude werkgever aan de slag. Jan vindt geen baan en benut dus minder dan 50% van zijn resterende verdiencapaciteit.

 • Situatie 1
  Jans werkgever heeft geen aanvullingen geregeld. Dit betekent dat Jan eerst gedurende 2 jaar een loongerelateerde uitkering ontvangt van € 21.000 (70% van € 30.000). Daarna krijgt hij een WGA Vervolguitkering:
  €  5.900 (minimumloon * uitkerings%) (2007)
  Dit is 19,6% van zijn oude inkomen.
 • Situatie 2
  Jans werkgever heeft zijn werknemers verzekerd met een Collectieve WGA Gat Verzekering. Dit betekent dat Jan eerst gedurende 2 jaar een loongerelateerde uitkering van € 21.000 ontvangt
  (70% van € 30.000). De eerste twee maanden ontvangt hij een uitkering van 75% van zijn laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Daarna krijgt hij een WGA Vervolguitkering:
  €  5.900 (minimumloon * uitkerings%) (2007)

  Bovenop de WGA Vervolguitkering krijgt hij uit deze WGA Gat verzekering de volgende uitkering:
  €  4.600
  Zijn totale inkomen bedraagt dan €  10.500
  Dit is 35% van zijn oude inkomen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.