WIA / WGA

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering). De WIA is een ingewikkelde wet,
met veel verschillende regelingen.

WIA Excedent verzekering bij Proactief

Wat is een WIA Excedent verzekering?
De hoogte van de WIA-uitkering heeft te maken met uw laatstverdiende loon. Voor IVA (meer dan 80 procent blijvend arbeidsongeschikt) is de uitkering 75 procent van het gemaximeerde loon. Voor WGA (35 tot 80 procent arbeidsongeschikt of 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt maar niet blijvend) geldt een maximum van 70 procent van het gemaximeerde loon. Gemaximeerd loon wil zeggen dat er een maximum grens zit aan dit loon voor de WIA. Verdient u veel meer dan die grens, dan krijgt u geen hogere WIA-uitkering. Het gemaximeerde loon in 2011 bedraagt € 49.297 per jaar.

Fors verlies van inkomen
Als uw medewerker dus een inkomen heeft boven het maximumloon van de WIA, krijgt hij te maken met een fors verlies van inkomen als hij arbeidsongeschikt raakt. U kunt dit risico voor uw medewerkers verzekeren met de Collectieve WIA Excedent Verzekering. Met deze verzekering krijgen uw medewerkers een aanvullende uitkering.

Extra aanvulling
Deze verzekering is ook interessant voor medewerkers met een inkomen onder het maximumdagloon. Zij kunnen met deze verzekering een extra aanvulling van 5 of 10 procent van het salaris verzekeren.

Wat zijn de voordelen?

  • Een prima aanvulling op de uitkering van uw medewerkers als zij in de WIA terechtkomen.
  • Hulp bij re-integratie. Re-integratie is de begeleiding bij de terugkeer naar werk. De verzekeraar heeft een uitgebreid netwerk van specialisten. Zij begeleiden uw zieke medewerker, zodat hij zo snel mogelijk weer herstelt. Ook geven ze advies en helpen bij het vinden van ander werk (bij de eigen werkgever of een andere werkgever). Denk bijvoorbeeld aan scholing en sollicitatietrainingen.
  • Nieuwe medewerkers worden meeverzekerd zonder dat er medisch onderzoek nodig is. Nieuwe medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden niet automatisch meeverzekerd.
  • De premie die de verzekeraar rekent, wordt een jaar van tevoren aangekondigd. U weet dus altijd vooraf hoeveel procent u eventueel op het loon van uw medewerkers moet inhouden.

Wat is gedekt?
De Collectieve WIA Excedent Verzekering is een aanvulling op de wettelijke uitkering, de WGA Gat of WGA Gat Plus Verzekering. Medewerkers krijgen met deze verzekering een aanvulling op hun WIA-uitkering.

Keuze
U kiest zelf of u 70, 75 of 80 procent van uw totale salaris wilt verzekeren. U kunt maximaal 100.000 euro verzekeren. Deze verzekering is ook interessant voor medewerkers met een inkomen onder dit maximum. Zij kunnen met deze verzekering een extra aanvulling tot 75 procent of 80 procent van het salaris verzekeren.

Verschil WGA en IVA
De Collectieve WIA Excedent Verzekering maakt een verschil tussen een IVA dekking en een WGA-dekking. De reden? Voor IVA (meer dan 80 procent arbeidsongeschikt) geldt een maximum van 75 procent van het gemaximeerde loon. Voor WGA geldt een maximum van 70 procent van het gemaximeerde loon. Gemaximeerd loon wil zeggen dat er een maximum grens zit aan dit loon voor de WIA.

Bij een IVA uitkering wordt dus aangevuld vanaf 75 procent van het wettelijke maximum dagloon. Bij een WGA uitkering vanaf 70% van hetzelfde maximum dagloon.

Meer informatie
Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.