Direct uw zorgverzekering
online vergelijken.

Alle premies en dekkingen in een overzicht

Goedkoper dan via zorgverzekeraar zelf

14 dagen bedenktijd

Vergelijk simpel en snel

Direct online aanvragen

Scherpe premies

VERGELIJK

MEER WETEN

Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich nauwelijks
veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee
van het bedrijf is immers van u afhankelijk! Natuurlijk kunt u
het risico van arbeidsongeschiktheid negeren en de kleine
hoekjes zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Arbeidsongeschiktheid

Verzuim

Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme
last betekenen voor u als ondernemer. Volgens de huidige
wetgeving bent u verplicht tot het doorbetalen van het salaris
van uw medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien bent u
verantwoordelijk voor hun re-integratie.

MEER WETEN

MEER WETEN

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering). De WIA is een ingewikkelde wet,
met veel verschillende regelingen.

WIA / WGA

Zorg

Als ondernemer kunt u één ding er niet bij hebben: ziekte.
Toch worden de meeste mensen weleens geveld door griep,
een blessure of een ontsteking. De huisarts of een specialist
moet bezocht worden en misschien volgt er een kostbare
behandeling. Een ziektekostenverzekering
is dan ook noodzakelijk.

MEER WETEN

Verzekeringen

Verzekeringen voor inkomen en zorg
U wilt uw werknemers, uw organisatie en uzelf beschermen tegen de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Proactief zorgt voor passende verzekeringsoplossingen. U beschermt het inkomen van uw medewerkers en verzekert ze van snelle toegang tot goede zorg. En vergeet daarbij niet om aan uzelf te denken. Voor uw medewerkers vormen deze verzekeringen mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, voor u de zekerheid dat u kunt blijven ondernemen. Bekijk hier de inkomens- en zorgverzekeringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Inkomensaanvulling voor ondernemers in geval van arbeidsongeschiktheid.
Meer informatie over deze verzekering

Collectieve ongevallenverzekering
Eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Meer informatie over deze verzekering

Collectieve zorgverzekering
Ziektekostenverzekering voor uw personeel.
Meer informatie over deze verzekering

Overlijdensrisicoverzekering
Eenmalige uitkering bij overlijden.
Meer informatie over deze verzekering

Verzuimverzekering
Loondoorbetaling van uw medewerker tijdens de eerste twee jaar van verzuim.
Meer informatie over deze verzekering

Eigenrisicodrager verzekering
Volledige regie over het gehele verzuim- en reïntegratieproces van uw vaste medewerkers en flexwerkers.
Meer informatie over deze verzekering

WGA Gat verzekering
Inkomensverzekering voor werknemers die na twee jaar ziekte 35-100% arbeidsongeschikt worden.
Meer informatie over deze verzekering

WIA Excedent verzekering
Inkomensaanvulling voor werknemers die na twee jaar ziekte 35-100% arbeidsongeschikt zijn en een inkomen boven het maximum WIA-loon hebben.
Meer informatie over deze verzekering

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.