Verzuim

Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme
last betekenen voor u als ondernemer. Volgens de huidige
wetgeving bent u verplicht tot het doorbetalen van het salaris
van uw medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien bent u
verantwoordelijk voor hun re-integratie.

Een verzuimverzekering regelt u snel bij Proactief

Verzekerd bij verzuim
Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme last betekenen voor u als ondernemer. Volgens de huidige wetgeving bent u verplicht tot het doorbetalen van het salaris van uw medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien bent u verantwoordelijk voor hun re-integratie. En daar komt nogal wat bij kijken.

Wat is verzekerd?
Met de verzuimverzekering verzekert u zich tegen de financiële risico’s van (langdurig) ziekteverzuim van uw medewerkers. Dit kan op diverse manieren, ook afhankelijk van uw bedrijfsfilosofie.

Er zijn twee hoofdstromen in de verzuimverzekeringen. Met de conventionele dekking ontvangt u na een bepaalde eigenrisicotermijn een vergoeding per zieke medewerker. In het eerste verzuimjaar kunt u vanaf 70% ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren. In het tweede jaar wordt meestal 70% van het salaris verzekerd. Afhankelijk van de CAO is een hoger percentage mogelijk.

De tweede hoofdstroom is de Stop-loss-dekking, speciaal ontwikkeld voor de grotere werkgevers. Het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar wordt als “eigen behoud” aangemerkt. Als na het verzekerde jaar blijkt dat er meer ziekengeld is uitgekeerd dan het eigen behoud, dan vergoedt de verzuimverzekeraar het verschil.

U profiteert pas echt van een verzuimverzekering als er daarnaast een adequate begeleiding door de Arbodienst is. Hoe eerder de zieke medewerker immers weer aan de slag kan, hoe beter. Maar als er iets ernstigs aan de hand is, moet u strikte procedures volgen om als werkgever niet op te draaien voor extra kosten. De verzuimverzekering is een onderdeel van een totale oplossing voor uw verzuimbeleid. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden op dat gebied.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Waarom een verzuimverzekering?
Uw medewerkers zijn belangrijke schakels in uw onderneming. Op het moment dat een van die schakels wegvalt, moet u dat opvangen. Tegelijkertijd bent u verplicht de zieke medewerkers door te betalen. Met de verzuimverzekering weet u zeker dat uw personeel altijd meer oplevert dan het kost.

De voordelen
– Kosten doorbetaling worden vergoed.
– Begeleiding bij opstellen van verzuimbeleid mogelijk.
– Begeleiding bij re-integratie mogelijk.

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.